Polityka Prywatności

Polityka Prywatności bloga read with Aga.

Ochrona danych osobowych

W tym miejscu dowiesz się, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przeze mnie przetwarzane – za pośrednictwem strony readwithaga.com oraz FB Read with Aga

W sprawach związanych z polityką prywatności można skontaktować się ze mną pod adresem: readwithaga@gmail.com

Twoja prywatność i dane, które mi powierzasz komentując posty na stronie nigdy nie zostaną przeze mnie udostępnione osobom niepowołanym, nie otrzymasz ode mnie również niczego, na co nie wyrazisz zgody. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem i właścicielem bloga Read with Aga jest Agnieszka Gaworska. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wiadomość wysłaną pod adres mailowy wymieniony powyżej. 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – właściciel bloga www.readwithaga.com. Kontakt mailowy: readwithaga@gmail.com;

2. Blog – blog dostępny pod adresem www.readwithaga.com  na platformie WordPress, domena cyber_Folks;

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2

DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników poprzez akceptację Regulaminu.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku, gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3

PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;

b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

c. w celach statystycznych;

d. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§4

POSTY SPONSOROWANE

1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek.

2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji.

3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.

4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:

a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;

b. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;

c. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.